Delos 100 mikrogramů/ml 4×10 ml

  • Hl. účinná látka: Jeden ml koncentrátu obsahuje dexmedetomidini hydrochloridum ekvivalentní dexmedetomidinum 100 mikrogramů
    • Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje dexmedetomidinum 1 000 mikrogramů.
    • Koncentrace konečného roztoku po naředění musí být buď 4 mikrogramy/ml nebo 8 mikrogramů/ml.
  • Pomocná látka:
    • Chlorid sodný
    • Voda pro injekci

Léková forma: Koncentrát pro infuzní roztok
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.