Xindus 20 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 20 mg.
 • Pomocná látka:
  • Jedna potahovaná tableta obsahuje 20,67 mg laktózy (jako monohydrátu).
 • Jádro tablety
  • Hypromelóza
  • Mikrokrystalická celulóza
  • Natrium-lauryl-sulfát
  • Monohydrát laktózy
  • Sodná sůl kroskarmelózy
  • Magnesium-stearát
 • Potah tablety
  • Hypromelóza 2910 (E464)
  • Oxid titaničitý (E171)
  • Makrogol 3350 (E1521)
  • Červený oxid železitý (E 172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.