Virten 245 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 245 mg (jako tenofoviri disoproxili fumaras).
 • Pomocná látka: Jedna tableta obsahuje 164 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).
 • Jádro tablety
  • Sodná sůl kroskarmelosy
  • Monohydrát laktosy
  • Magnesium-stearát (E572)
  • Mikrokrystalická celulosa (E460)
  • Předbobtnalý škrob
 • Potahová vrstva tablety
  • Triacetin (E1518)
  • Hypromelosa (E464)
  • Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
  • Monohydrát laktosy
  • Oxid titaničitý (E171)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.