Rikalpa 1 mcg

 • Hl. účinná látka: Jedna tobolka přípravku Rikalpa 1 mikrogram obsahuje paricalcitolum 1 mikrogram.
 • Pomocné látky: –
 • Obsah tobolky:
  • Bezvodý ethanol
  • Butylhydroxytoluen
  • Střední nasycené triacylglyceroly
 • Obal tobolky:
  • Želatina
  • Glycerol
  • Oxid titaničitý
  • Černý oxid železitý

Léková forma: Měkká tobolka
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.