Minara 30 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg (ve formě cinacalceti hydrochloridum).
 • Pomocná látka:
  • Jedna tableta obsahuje 2,60 mg laktosy.
 • Jádro tablety
  • Předbobtnalý kukuřičný škrob
  • Mikrokrystalická celulosa (E 460)
  • Sodná sůl kroskarmelosy
  • Koloidní bezvodý oxid křemičitý
  • Magnesium-stearát
 • Potah tablety
  • Hypromelosa 2910/15 (E 464)
  • Monohydrát laktosy
  • Oxid titaničitý (E 171)
  • Triacetin
  • Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)
  • Žlutý oxid železitý (E 172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.